آنچه باید در مورد سلاح ضد ماهواره روسی که می تواند امسال به فضا پرتاب شود – که پوتین رد می کند

ToplineU.S. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات هشدار داده‌اند که مسکو می‌تواند یک سلاح هسته‌ای ضد ماهواره‌ای را در سال جاری به مدار زمین پرتاب کند، یک قابلیت بالقوه…