در زبان انگلیسی، اجزای کلام را به هشت دسته مختلف تقسیم می‌کنند که شامل «اسم»، «فعل»، «ضمیر»، «صفت»، «قید»، «حرف اضافه»، «حرف ربط» و «حرف ندا» می‌شود. یکی از مهم‌ترین اجزای کلام در زبان انگلیسی فعل است که به دو شکل «فعل اصلی» (Main Verb) یا «فعل کمکی» (Auxiliary Verb) در جمله به کار می‌رود. فعل همیشه باید با فاعل خود مطابقت داشته باشد. اهمیت یادگیری فعل در زبان انگلیسی در کامل شدن جمله است. جمله‌ای که فعل نداشته باشد، معنی کاملی هم ندارد. علاوه بر این، فعل یکی از مشخصه‌های اصلی در تعیین زمان جمله است. در این آموزش از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس» قصد داریم با انواع فعل در انگلیسی آشنا شویم و به کمک مثال و تمرین‌های متنوع، کاربرد آن را یاد بگیریم.

در ابتدا فعل انگلیسی را تعریف می‌کنیم و سپس به بررسی انواع فعل در انگلیسی می‌پردازیم. در ادامه، مثال‌هایی درباره کاربرد فعل در انگلیسی ارائه خواهیم کرد و همچنین انواع فعل را برای زمان‌‌های انگلیسی و حالت مجهول (Passive Voice) توضیح می‌دهیم. سپس به اشکال فعل در انگلیسی اشاره خواهیم کرد و در انتهای مطلب نیز چند تمرین همراه با پاسخ قرار می‌دهیم که به درک بهتر شما از مطلب کمک می‌کند.

فعل در انگلیسی چیست ؟

فعل در زبان انگلیسی به کلمه‌ای گفته می‌شود که نشان می‌دهد فاعل جمله مشغول انجام چه کاری است. فعل‌ها می‌توانند «ماهیت فیزیکی» (Action Verbs) داشته باشند یا برعکس، برای «توصیف حالت» (State Verbs) به کار بروند. همچنین می‌توانند زمان وقوع عملی را نشان دهند یا برحسب این‌که به مفعول نیاز دارند یا ندارند، شکل لازم (Intransitive) و «متعدی» (Transitive) به خود بگیرند. بر همین اساس، فعل‌ها را در زبان انگلیسی به انواع مختلفی تقسیم می‌کنند. در این آموزش قصد داریم انواع فعل در انگلیسی را به طور کامل توضیح دهیم و کاربردهای آن‌ها را بررسی کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید.

Jack builds a house.

«جک» خانه‌ای می‌سازد.

Anita is thinking about her friend.

«آنیتا» در حال فکر کردن به دوستش است.

True love exists.

عشق‌های واقعی وجود دارند.

هر جمله باید دست‌کم یک فعل داشته باشد. در ساده‌ترین حالت ممکن، جمله با یک فعل در حالت امری می‌تواند جمله کاملی باشد (مانند «Go» به معنی «برو»). در چنین جمله‌ای، این‌طور برداشت می‌شود که فاعل جمله دوم‌شخص است (you) و به همین دلیل در جملات امری انگلیسی دیگر آن را نمی‌آوریم.

انواع فعل در انگلیسی

فعل در زبان انگلیسی مختلفی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع می‌توانیم کاربردهای مختلفی را نیز برای آن تعیین کنیم. انواع فعل در انگلیسی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید. در این مطلب قصد داریم هر یک از این فعل‌ها را جداگانه توضیح دهیم و به کمک مثال کاربردهای آ‌ن‌ها را توصیف کنیم.

انواع فعل در انگلیسی
«افعال حالتی» (Stative Verbs) «افعال حرکتی» (Action Verbs)
«افعال متعدی» (Transitive Verbs) «افعال لازم» (Intransitive Verbs)
«افعال ربطی» (Linking Verbs) «افعال کمکی» (Auxiliary Verbs)
«افعال وجهی» (Modal Verbs) «افعال عبارتی» (Phrasal Verbs)
«افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs) «افعال باقاعده» (Regular Verbs)

افعال حرکتی

«افعال حرکتی» (Action Verbs) به فعل‌هایی گفته می‌شود که ماهیت فیزیکی فعل را نشان می‌دهند. یعنی چیزی که می‌توانیم ببینیم و ویژگی‌های آن را به شکل کامل توصیف کنیم، چیزی که بیانگر عملی است که شاید روزمره انجام می‌شود. مانند غذا خوردن، خوابیدن، دویدن و… . به مثال زیر دقت کنید.

They played basketball in the park.

آن‌ها در پارک بسکتبال بازی کردند.

این فعل‌ها عملی را نشان می‌دهند که شامل فرایندهای ذهنی، افکار یا احساسات هستند، مانند فکر کردن، رؤیا دیدن، به یاد آوردن و… . به مثال زیر توجه کنید.

She thinks about the plan.

او به برنامه فکر می‌کند.

در جدول زیر می‌توانید برخی از فعل‌های حرکتی رایج در انگلیسی را ببینید.

افعال حرکتی در انگلیسی
read give act
ride go agree
run grab arrive
send help ask
shout hit bake
sing hop bring
sit insult build
smile joke buy
spend jump call
stand kick climb
talk laugh close
think leave come
throw lift cry
touch listen dance
turn make dream
visit march drink
vote move eat
wait nod enter
walk open exit
write play fall
yell push fix

به چند مثال با افعال حرکتی توجه کنید.

She ran to catch the bus this morning.

او امروز صبح دوید تا به اتوبوس برسد.

The children played in the park all afternoon.

بچه‌ها تمام بعدازظهر را در پارک بازی کردند.

He swam across the river to reach the other side.

او از رودخانه عبور کرد تا به آن طرفش برسد.

They built a sandcastle at the beach yesterday.

آن‌ها دیروز لب دریا قلعه شنی ساختند.

The chef cooked a delicious three-course meal for the guests.

سرآشپز غذای سه‌وعده‌ای خوشمزه‌ای برای مهمان‌ها پخت.

I painted the living room a soothing shade of blue.

من اتاق پذیرایی را با آبی روشن رنگ کردم.

دانش‌آموزان در حال قدم زدن

افعال حالتی

«افعال حالتی» (Stative Verbs) به فعل‌هایی گفته می‌شود که حالت یا وضعیتی غیرفیزیکی را توصیف می‌کنند. درواقع، به ماهیت بودن یا ذهنیت اشاره دارند که در عالم واقعی قابل‌مشاهده نیست. برای مثال، بازی کردن ماهیت فیزیکی دارد و می‌توانیم آن را ببینیم. یعنی عملی است که وقتی انجام می‌شود، آن را می‌بینیم و از دیدنش حتی لذت می‌بریم. فعل دیدن نوعی فعل حرکتی است. اما فعلی مانند فهمیدن یا شنیدن ماهیت فیزیکی ندارد. یعنی با بخشی از ذهن خود آن‌ها را حس می‌کنیم و نمی‌توانیم وقتی انجام می‌‌شوند، شاهد رخ دادنشان باشیم. برای مثال، آیا می‌توانید ببینید که کسی فکر می‌کند، چه چیزی از ذهنش می‌گذرد؟ یا می‌توانید حالات روحی افراد را مشاهده کنید؟ بدون شک باید این حالات و عواطف را از چهره شخص حدس بزنید. به این دسته از فعل‌ها افعال حالتی گفته می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.

I like ice cream.

من بستنی دوست دارم.

در مثال فوق، «like» فعل حالتی است که حالات و عواطف را نشان می‌دهد و ماهیت فیزیکی ندارد. در جدول زیر می‌توانید رایج‌ترین افعال حالتی را مشاهده کنید.

افعال حالتی در انگلیسی
feel own believe
sound have like
appear contain know
hear exist understand
see possess want
smell occupy prefer
taste live seem

به چند مثال زیر با افعال حالتی در انگلیسی توجه کنید تا بهتر بتوانید آن‌ها را در جمله درک کنید.

She believes in the power of positive thinking.

او به قدرت مثبت‌اندیشی ایمان دارد.

He owns a beautiful old farmhouse in the countryside.

او خانه روستایی زیبایی در حومه شهر دارد.

They seem quite tired after the long journey.

بعد از یک سفر طولانی، تقریباً خسته بودند.

The painting depicts a serene sunset over the ocean.

نقاشی، غروب آرامش‌بخشی را بر فراز اقیانوس به تصویر می‌کشد.

I understand the importance of clear communication in the workplace.

من اهمیت رابطه شفاف در محیط کار را درک می‌کنم.

افعال متعدی

«افعال متعدی» (Transitive Verbs) به دسته‌ای از فعل‌ها گفته می‌شود که به مفعول مستقیم نیاز دارند تا معنی جمله را کامل کنند. به بیان دیگر، افعال متعدی بر شخص یا چیزی اثر می‌گذارند و شخص یا چیزی که بر آن اثر می‌گذارند همان مفعول مستقیم است. بدون مفعول مستقیم، جمله ما کامل نخواهد بود. مهم‌ترین ویژگی‌های افعال متعدی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 1. به مفعول مستقیم نیاز دارند.
 2. عملی را توصیف می‌کنند که توسط فاعل جمله انجام شده است.
 3. به «چه چیزی» یا «چه کسی» پاسخ می‌دهند.
 4. بعد از فعل مفعول مستقیم قرار می‌گیرد.

به دو مثال زیر و جایگاه مفعول مستقیم در جمله توجه کنید.

She ate (transitive verb) the cake (direct object).

او کیک را خورد.

(در این مثال، «ate» فعل متعدی و «the cake» مفعول مستقیم است، زیرا به پرسش «چه کسی کیک را خورد» پاسخ می‌دهد.)

They built (transitive verb) a new house (direct object).

آن‌ها خانه جدیدی ساختند.

(در این مثال، «built» فعل متعدی و «a new house» مفعول مستقیم است و به پرسش «آن‌ها چه چیزی ساختند» پاسخ می‌دهد.)

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با ساختار افعال متعدی در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She baked a delicious chocolate cake for the party.

او کیک شکلاتی خوشمزه‌ای برای مهمانی درست کرد.

He read an intriguing mystery novel last night.

او دیشب رمان معمایی جالبی خواند.

They painted the entire room a vibrant shade of blue.

آن‌ها کل خانه را با آبی روشن رنگ کردند.

The mechanic repaired the car’s engine this morning.

مکانیک موتور ماشین را امروز صبح تعمیر کرد.

I sent an email to my colleague with the project updates.

من ایمیلی همراه با پروژه‌‌های به‌روزرسانی‌شده برای همکارم ارسال کرد.

افعال لازم

«افعال لازم» (Intransitive) یکی دیگر از انواع فعل در انگلیسی هستند که به مفعول مستقیم نیازی ندارند تا معنی آن‌ها کامل شود. برخلاف افعال متعدی، عمل را موقعیتی را توصیف می‌کنند که بر شخص یا چیزی واقع نمی‌شود. درعوض، به‌تنهایی معنی کاملی را منتقل می‌کنند و بعد از آن هیچ سوالی مبنی بر «چه چیزی» یا «چه کسی» در ذهن ما شکل نمی‌گیرد، چون معنی جمله با وجود فعل لازم کامل شده است. ویژگی‌های افعال لازم در انگلیسی عبارتند از:

 1. به مفعول مستقیم نیازی ندرند.
 2. عمل یا حالت را توصیف می‌کنند.
 3. صرفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به «چه چیزی» یا «چگونه» پاسخ می‌دهند.

دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

She slept (intransitive verb) peacefully.

او در آرامش خوابید.

(در این مثال، «slept» فعل لازم است و عمل خوابیدن را بدون نیاز به مفعول مستقیم توصیف می‌کند. همچنین به «چگونه خوابید» پاسخ می‌دهد.)

They ran (intransitive verb) as fast as they could.

آن‌ها با سرعت هرچه تمام‌ دویدند.

(در این مثال، «ran» فعل لازم است و عمل دویدن را بدون نیاز به مفعول مستقیم توصیف می‌کند. همچنین به «چه کار کردند» پاسخ می‌دهد.)

در جدول زیر می‌توانید برخی از فعل‌های رایج در زبان انگلیسی را مشاهده کنید که در دسته افعال لازم طبقه‌بندی می‌شوند و به مفعول مستقیم نیازی ندارند.

افعال لازم در زبان انگلیسی
talk cry arrive
walk sleep disappear
sneeze dance fall
breathe jump laugh
shine swim run

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با ساختار افعال لازم در جملات انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She slept peacefully throughout the night.

او تمام شب را در آرامش خوابید.

The stars twinkled in the dark sky.

ستاره‌ها در آسمان تاریک می‌درخشیدند.

He laughed loudly at the comedian’s jokes.

او به جوک‌های کمدین‌ با صدای بلند خندید.

They ran as fast as they could to catch the bus.

آن‌ها تا جایی که می‌توانستند سریع دویدند تا سوار اتوبوس شوند.

The flowers bloomed beautifully in the garden.

گل‌ها در باغ به زیبایی شکوفه دادند.

افعال ربطی

از «افعال ربطی انگلیسی» (Linking Verbs) برای نشان دادن عمل استفاده نمی‌کنیم. بلکه حالت فاعل را نشان می‌دهند. برای مثال به ما می‌گویند که فاعل چگونه به نظر می‌رسد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am thirteen years old.

من سیزده سال دارم.

She seems sad today.

او امروز ناراحت به نظر می‌رسد.

This place looks like a mess!

این‌جا به‌هم‌ریخته به نظر می‌رسد!

افعال ربطی با سایر فعل‌های انگلیسی تفاوت دارند. زیرا افعال دیگر عملی را توصیف می‌کنند، اما این فعل‌ها بیانگر حالات فاعل هستند. بر همین اساس می‌‌توانیم در یک دسته‌بندی، انواع فعل در انگلیسی را در دو دسته «Action verbs» و «Linking Verbs» قرار دهیم. افعال ربطی معمولاً فاعل را توصیف می‌کنند یا جزئیات بیشتری را درمورد آن ارائه می‌دهند. مفهوم این جمله این است که فعل‌هایی مانند «look» یا «taste» که در دسته افعال حسی انگلیسی (Sensory Verbs) قرار می‌گیرند نیز در صورتی که فاعل را توصیف کنند، می‌توانند به عنوان فعل ربطی به کار بروند، مانند دو مثال زیر:

Dinner smells burnt.

شام بوی سوختگی می‌دهد.

The cat’s fur felt silky.

موی گربه مانند ابریشم است.

نکته مهم در رابطه با افعال ربطی این است که هر موقع آن‌ها را در جمله به کار می‌بریم، باید بعد از آن از صفت استفاده کنیم نه قید. چون این فعل‌ها را نمی‌‌توانیم به عنوان فعل اصلی به حساب بیاوریم و در نتیجه مانند افعال «to be» با آن‌ها رفتار می‌کنیم.

در جدول زیر می‌توانید برخی از افعال ربطی رایج در زبان انگلیسی را مشاهده کنید.

افعال ربطی در انگلیسی
look fall act
go get appear
be seem become
turn sound could be
have smell feel
prove taste grow

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با کاربرد افعال ربطی در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She is a talented musician.

او آهنگساز بااستعدادی است.

The cake smells delicious in the oven.

کیکِ داخل فر خوشمزه به نظر می‌رسد.

The mountain view appeared breathtaking in the morning light.

منظره کوه در نور صبح، خیره‌کننده به نظر می‌رسید.

His favorite color remains blue, no matter what.

رنگ مورد علاقه‌اش آبی است، تحت هر شرایطی.

The situation seems quite complicated.

موقعیت کاملاً پیچیده به نظر می‌رسد.

خانمی در حال مطالعه

افعال کمکی

«افعال کمکی» (Auxiliary Verbs) به دسته‌ای از فعل‌ها گفته می‌شود که همراه با فعل اصلی به کار می‌روند تا جمله معنی را کامل‌تر کنند. همچنین برای تغییر زمان فعل یا حالت جمله می‌توانیم از آن‌ها کمک بگیریم. مهم‌ترین فعل‌های کمکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

زمان هر یک از این فعل‌ها می‌تواند تغییر کند. برای مثال، «be» می‌تواند در زمان حال ساده به صورت «am/is/are» و برای گذشته ساده به شکل «was/were» به کار برود. «do» نیز می‌تواند برای سوم‌شخص مفرد به شکل «does» و برای گذشته به صورت «did» به کار می‌رود. مثال‌های زیر در نظر بگیرید.

She has completed her assignment.

او تکالیفش را کامل کرده است.

They are studying for their final exams.

آن‌ها مشغول مطالعه برای امتحانات پایان ترم خود هستند.

He will arrive at the airport by 2:00 PM.

او تا قبل از ۲ بعدازظهر به فرودگاه می‌رسد.

We had already eaten dinner when they arrived.

وقتی آن‌ها رسیدند، خیلی وقت بود که شام خورده بودیم.

I can help you with your project.

می‌توانم در پروژه جدید به شما کمک کنم.

نکته: توجه داشته باشید که افعال کمکی همیشه با فعل اصلی به کار می‌روند. این بدان معنی است که اگر به‌تنهایی در جمله بیایند، دیگر فعل کمکی نخواهند بود و در آن صورت فعل اصلی به شمار می‌روند. «have» را به عنوان فعل اصلی در مثال اول و فعل کمکی در مثال دوم مقایسه کنید.

I have a car.

من ماشین دارم.

***

I have had this car since 2005.

من این ماشین را از سال ۲۰۰۵ داشته‌ام.

افعال مدال

«افعال مُدال» (Modal Auxialiary Verbs) که در زبان انگلیسی به آن‌ها «افعال کمکی وجهی» نیز گفته می‌شود، با فعل اصلی در جمله همراه می‌شوند و برای بیان توانایی برای اجازه گرفتن، احتمال یا الزام به انجام کاری به کار می‌روند. برای مثال در جمله زیر «must» به عنوان فعل مدال به کار رفته و قبل از فعل اصلی آمده است.

You must leave.

باید بروی.

حدس بزنید این جمله چه ویژگی‌هایی دارد . مهم‌ترین آن فعل اصلی است که وقتی با فعل مدال همراه می‌شود، همواره به شکل ساده به کار می‌رود. از دیگر ویژگی‌های آن این است که با اضافه شدن فعل مُدال، معنی جمله تغییراتی می‌کند. برای مثال، در جمله فوق، «must» نشان‌دهنده این است که گوینده قصد دارد در لحن خود از حالت دستوری استفاده کند و به شخص مقابل بگوید که موظف به انجام این کار به عنوان یک دستور است.

اکنون اگر بخواهیم جمله فوق را به حالت منفی تبدیل کنیم، باید «not» را به فعل مُدال اضافه کنیم. همچنین اگر بخواهیم جمله را به حالت پرسشی انگلیسی تغییر دهیم، فعل مُدال را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس از فعل و در ادامه از فعل اصلی کمک می‌گیریم. بنابراین شکل مثبت، منفی و سوالی جملات با افعال مُدال به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + modal + verb

Subject + modal + not + verb

Modal + subject + verb?

افعال مدال در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارند. در جدول زیر می‌توانید انواع فعل مدال در انگلیسی را مشاهده کنید.

افعال مدال در انگلیسی
Ought to Will Can
have to Would Could
has to Shall May
must Should Might

به چند مثال با فعل مُدال توجه کنید تا ساختار این جملات را بهتر درک کنید.

She can speak five languages fluently.

او می‌تواند ۵ زبان را روان صحبت کند.

They should arrive at the airport on time for their flight.

برای پروازشان باید به‌موقع به فرودگاه برسند.

I must finish this assignment before tomorrow.

باید این کار را تا قبل از فردا تمام کنم.

He might attend the conference if his schedule allows.

اگر برنامه‌اش جور شود، شاید در همایش شرکت کند.

We can go to the beach this weekend if the weather is nice.

اگر هوا خوب باشد، می‌توانیم این آخر هفته به کنار دریا برویم.

دختر و پسری در حال راه رفتن نزدیک برج ایفل

افعال باقاعده

افعال باقاعده انگلیسی به آن دسته از فعل‌هایی گفته می‌شود که برای تبدیل شدن به گذشته «ed» می‌گیرند. همچنین وقتی از شکل سوم آن‌ها یعنی «p.p» استفاده می‌شود، نیز «ed» یا «d» می‌گیرند. بنابراین برای تبدیل شدن به گذشته یا شکل سوم فعل از قاعده و قانون مشخصی پیروی می‌کنند. به فعل‌های زیر توجه کنید.

walk → walk

talk → talked

practice → practiced

برای درک بهتر چند مثال زیر را در نظر بگیرید.

She walked to the park yesterday.

او دیروز به سمت پارک قدم زد.

He cleaned his room before going to bed.

قبل از خوابیدن اتاقش را تمیز کرد.

They watched a movie at the cinema last night.

آن‌ها دیشب در سینما فیلم تماشا کردند.

She talked to her friend on the phone this morning.

او امروز صبح با دوستش پشت تلفن صحبت کرد.

I played the guitar at the talent show last week.

من هفته گذشته در برنامه استعدادیابی گیتار زدم.

در برخی موارد فقط کافی است به فعل «ed» اضافه کنیم تا به گذشته یا p.p تبدیل شود. اما در برخی موارد املای فعل دستخوش تغییراتی می‌شود. در ادامه این تغییرات را با هم بررسی خواهیم کرد.

املای افعال باقاعده

برای اضافه کردن پسوند به افعال باقاعده، در برخی موارد شاهد تغییراتی در املای کلمه هستیم. در ادامه این قوانین املایی را به طور کامل و با مثال توضیح می‌دهیم.

 • قانون اول: برای ایجاد شکل گذشته فعل، در حالت کلی، پسوند «ed-» به انتهای فعل اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

jump → jumped

talk → talked

 • قانون دوم: اگر فعلی به «e-» ختم شود، فقط کافی‌ست «d-» را به ریشه فعل اضافه کنیم، مانند مثال‌های زیر:

examine → examined

dance → danced

 • قانون سوم: اگر فعلی به «y» ختم شود، «y» به «i» تغییر می‌کند و سپس «ed» به آن اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

cry → cried

fry → fried

 • قانون چهارم: اگر فعل تک‌سیلابی به حرف بی‌صدا-صدادار-بی‌صدا ختم شود، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود. اما اگر به یکی از حروف «w/x/y» ختم شود، نیازی به تکرار حرف آخر نیست، مانند مثال‌های زیر:

sun → sunned

drum → drummed

skew → skewed

box → boxed

stay → stayed

 • قانون پنجم: اگر سیلاب آخر فعلی که بیشتر از یک سیلاب دارد به حرف بی‌صدا-صدادار-بی‌صدا ختم شود، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم. اگر استرس روی سیلاب آخر نباشد، در آن صورت نیازی به تکرار حرف آخر نیست، مانند مثال‌های زیر:

refer → referred

input → inputted

shovel → shoveled

awaken → awakened

افعال بی‌قاعده

در مبحث انواع فعل در انگلیسی با دسته‌ای از فعل‌ها آشنا می‌شویم که برای تبدیل شدن به گذشته به قاعده و قانون مشخصی احتیاج ندارند. بلکه وقتی به گذشته یا «p.p» تبدیل می‌شوند، شکل ظاهری فعل به‌کل تغییر می‌کند. برای یاد گرفتن آن‌ها می‌توانید از لینکی که در ادامه آمده استفاده کنید و جدول افعال بی‌قاعده را دانلود کنید. لغات ستاره‌دار در این جدول، لغاتی هستند که در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به صورت افعال باقاعده نوشته شوند.

به چند مثال زیر توجه کنید تا با این فعل‌ها بیشتر آشنا شوید.

She went to the bookstore to buy some new books.

او به کتاب‌فروشی رفت تا چند کتاب جدید بخرد.

He ate a delicious meal at the new restaurant in town.

او در رستوران جدید شهر غذای خوشمزه‌ای خورد.

They began their journey early in the morning.

آن‌ها صبح زود سفرشان را آغاز کردند.

She spoke eloquently during the public speaking competition.

او در مسابقه سخنرانی عمومی، به شیوایی صحبت کرد.

He broke his phone when it fell on the ground.

وقتی تلفنش روی زمین افتاد، خراب شد.

افعال عبارتی

«افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) به دسته‌ای از فعل‌های انگلیسی گفته می‌‌شود که از چند بخش تشکیل شده‌اند. آن‌ها معمولاً از یک فعل اصلی ساخته شده‌اند و در کنار آن جزء دیگری به نام «Particle» دارند. حتی می‌توانند سه‌بخشی باشند. «particle» معمولاً حرف اضافه است، اما قید هم می‌تواند باشد. نکته مهم در رابطه با افعال عبارتی در زبان انگلیسی این است که وقتی فعل اصلی با «particle» به کار می‌رود و phrasal verb را شکل می‌دهد، دیگر معنای فعل به طور کامل عوض می‌شود. برای مثال «hang» به معنای «آویزان کردن» است، اما وقتی با «out» همراه می‌شود و فعل عبارتی «hang out» را شکل می‌دهد، در معنای «وقت گذراندن» به کار می‌رود. به چند مثال زیر و معنی آن‌ها توجه کنید تا با افعال عبارتی انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She burst into tears when she heard the sad news.

با شنیدن خبر بد، ناگهان اشک از چشمانش جاری شد.

He ran into an old friend at the coffee shop yesterday.

او دیروز تصادفاً دوستی قدیمی را در کافی‌شاپ دید.

They came across an interesting article while browsing the Internet.

وقتی در حال جست‌وجو در اینترنت بودند، به مقاله جالبی برخوردند.

She turned off the lights before going to bed.

قبل از خوابیدن چراغ‌ها را خاموش کرد.

He gave up smoking for his health.

به خاطر سلامتی‌اش، سیگار را ترک کرد.

چند کتاب روی میز

مصدرها

مصدر به ریشه فعل گفته می‌شود. در زبان انگلیسی معمولاً قبل از مصدر «to» می‌آید. مصدرها را معمولاً در دسته اسم‌ها قرار می‌دهند، اما چون با تغییر در فعل همراه می‌شوند، در این طبقه‌بندی به معرفی آن‌ها می‌پردازیم. برای ساختن مصدر انگلیسی، از فرمول‌‌های زیر برای جملات مثبت، منفی و سوالی استفاده می‌کنیم.

Subject + verb + to + verb

Subject + auxiliary/modal + verb + not + verb + to + verb

Auxiliary + subject + verb + to + verb?

به چند مثال زیر توجه کنید.

She plans to travel to Europe next summer.

او برنامه دارد که تابستان آینده به اروپا سفر کند.

He hopes to learn how to play the piano.

می‌خواهد پیانو زدن را یاد بگیرد.

(«hope» در این مثال با مصدر همراه شده و به معنی «خواستن» یا «قصد داشتن» است.)

They decided to start their own business.

آن‌ها تصمیم گرفتند کسب‌وکار جدیدشان را راه‌اندازی کنند.

She wants to visit the art museum this weekend.

او می‌خواهد این آخر هفته از موزه هنر دیدن کند.

He needs to study for his upcoming exams.

باید برای امتحانات در پیش رو، درس بخواند.

کاربرد انواع فعل در انگلیسی

از فعل در انگلیسی برای موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌شود. مهم‌ترین کاربردهای انواع فعل در انگلیسی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای توصیف عمل: فعل‌ها معمولاً برای توصیف عمل به کار می‌روند که می‌تواند حالت فیزیکی داشته باشد (مانند «jump» به معنی «پریدن») یا انتزاعی و ذهنی باشد (مانند «believe» یه معنی «باور داشتن» یا «think» به معنی «فکر کردن»). فعل‌ها به ما نشان می‌دهند که چه چیزی در حال انجام شدن است یا در گذشته انجام شده است یا قرار است در زمان آینده رخ دهد:

He composes beautiful music that touches people’s souls.

او آهنگ‌های زیبایی می‌سازد که روح مردم را نوازش می‌دهد.

 • برای توصیف حالت: از فعل می‌توان برای توصیف حالت یا وضعیت نیز استفاده کرد. افعال حالتی بیشتر به توصیف موقعیت می‌پردازند نه عمل، مانند «feel» یا «seem». به دو مثال زیر توجه کنید که از فعل برای توصیف حالت استفاده شده است.

The sky is clear, and the stars are shining brightly tonight.

آسمان امشب صاف است، و ستارگان می‌درخشند.

She feels content with her life as it is.

او از زندگی‌اش به همان شکلی که هست، راضی است.

 • برای توصیف زمان:

We visited the museum yesterday and learned about ancient civilizations.

ما دیروز از موزه بازدید کردیم و درباره تمد‌ن‌‌های قدیمی آموختیم.

I will be traveling to Paris next month for a business conference.

ماه آینده برای همایش تجاری، به پاریس سفر خواهم کرد.

 • برای توصیف ویژگی یا ماهیت فعل:

You should study for the exam if you want to do well.

اگر می‌خواهی نتیجه خوبی بگیری، باید برای امتحان درس بخوانی.

He can speak five languages fluently.

او می‌تواند ۵ زبان مختلف را روان صحبت کند.

 • برای سوال ساختن:

Did you enjoy the movie last night?

دیشب از دیدن فیلم لذت بردی؟

Are they coming to the party tomorrow?

آن‌ها فردا به مهمانی می‌آیند؟

 • برای امر و نهی کردن:

Please pass me the salt and pepper.

لطفاً نمک و فلفل را به من بده.

Don’t forget to turn off the lights before leaving the room.

فراموش نکن که قبل از ترک اتاق چراغ‌ها را خاموش کنی.

 • برای توصیف شرایط یا موقعیت:

If you work hard, you will succeed in achieving your goals.

اگر سخت کار کنی، در رسیدن به اهدافت موفق خواهی شد.

We‘ll go for a picnic if the weather stays sunny.

اگر هوا آفتابی بماند، ما به گردش خواهیم رفت.

 • برای نشان دادن روابط:

She became the CEO of the company after years of hard work.

بعد از سال‌ها کار کردن زیاد، او مدیر ارشد اجرایی شد.

The garden looks beautiful in the spring.

باغ در فصل بهار زیبا به نظر می‌رسد.

 • برای تأکید کردن:

She absolutely adores her new puppy.

او واقعاً توله‌سگش را دوست دارد.

He truly believes in the power of education.

او واقعاً به قدرت آموزش ایمان دارد.

 • برای داستان تعریف کردن:

Once upon a time, there lived a brave knight who fought dragons.

روزی روزگاری، شوالیه‌ای شجاع زندگی می‌کرد که با اژدها می‌جنگید.

The adventure began when they discovered an old treasure map in the attic.

ماجراجویی وقتی شروع شد که آن‌ها نقشه گنجی را در اتاق زیر شیروانی کشف کردند.

صرف فعل در انگلیسی

«صرف فعل انگلیسی» (Verb Conjugation) یکی از موارد مهمی است که هنگام یادگیری زبان انگلیسی باید آن را مدنظر داشته باشیم. برای انواع فعل در انگلیسی شکل مدل مختلف صرف فعل داریم که در جدول زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

صرف فعل در انگلیسی
اول‌شخص مفرد I
دوم‌شخص مفرد You
سوم‌شخص مفرد He/She/It
اول‌شخص جمع We
دوم‌شخص جمع You
سوم‌شخص جمع They

فعل و فاعل انگلیسی همواره باید با هم مطابقت داشته باشند. اگر فاعل جمله «مفرد» (Singular) است، فعل نیز باید مفرد باشد. همین‌طور اگر فاعل جمله «جمع» (Plural) است، فعل نیز باید به شکل جمع به کار برود. به این حالت «تطابق فعل و فاعل» گفته می‌شود. (Subject-verb agreement) گفته می‌شود که یکی از رایج‌ترین اشتباهات گرامری زبان‌آموزان در سطح مقدماتی و حتی متوسط است. به شکل درست و نادرست مثال‌های زیر توجه کنید.

She talks a lot. (درست)

She talk a lot. (نادرست)

او زیاد حرف می‌زند.

We talk a lot. (درست)

We talks a lot. (نادرست)

ما زیاد حرف می‌زنیم.

یکی از موارد مهم در رابطه با صرف فعل انگلیسی، زمان‌های انگلیسی است. در بخش بعدی به طور کامل این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

فعل مجهول در انگلیسی

«حالت مجهول» (Passive Voice) در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد. مهم‌ترین کاربرد آن‌ زمانی است که فاعل نتواند کاری را انجام دهد یا اجازه انجام کاری را نداشته باشد و باید کار بر روی آن واقع شود. برای مثال، همیشه باید کسی باشد که به گلدان‌ها آب بدهد. یعنی گلدان هیچ‌وقت نمی‌تواند در نقش فاعل جمله باشد. بلکه فاعل باید کسی باشد که بتواند خودش کار را انجام دهد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم به گلدان‌ها یک بار در هفته آب داده می‌شود، می‌توانیم جمله انگلیسی زیر را به کار ببریم:

Plants are watered once a week.

به گیاهان یک بار در هفته آب داده می‌شود.

در مثال فوق، مهم نیست که چه کسی به گلدان‌ها آب می‌دهد؛ مهم این است که باید هفته‌ای یک بار به آن‌ها آب داده شود. به مثال دیگری توجه کنید.

My father bought a new house in 1998.

معلوم: پدرم در سال ۱۹۹۸ خانه جدیدی خرید.

***

A new house was bought in 1998 (by my father).

خانه جدیدی در سال ۱۹۹۸ توسط پدرم خریده شد.

همان‌طور که از دو مثال فوق مشخص است، جمله اول در حالت معلوم و جمله دوم در حالت مجهول نوشته شده است. در حالت اول، فاعل جمله به رنگ مشکی بولد شده و درواقع تأکید جمله بر روی این مسئله است که فاعل جمله در سال ۱۹۹۸ کاری را انجام داده است.

اما در جمله دوم فاعل به انتهای جمله منتقل شده و داخل پرانتز قرار گرفته است. یعنی حتی می‌توانیم آن را حذف کنیم، چون در این جمله برای ما مهم نیست که چه کسی این کار را انجام داده است. مهم این است که خانه جدیدی در آن تاریخ خریده شده است. پس هر موقع تأکید جمله روی فعل باشد و فاعل اهمیتی نداشته باشید، از فعل مجهول استفاده می‌کنیم.

استفاده از مجهول فقط به این دلیل نیست که فاعل برای ما اهمیتی ندارد، در برخی مواقع ممکن است ندانیم فاعل چه کسی بوده است یا اصلاً چون همه آن را می‌شناسیم، از جمله حذف می‌کنیم. بیایید این مورد را با مثالی توضیح دهیم. فرض کنید می‌خواهید درباره حادثه سرقتی که شب گذشته رخ داده صحبت کنید. مثال زیر را در نظر بگیرید.

There was a robbery last night, but the robber was arrested.

دیشب سرقتی رخ داد، اما سارق دستگیر شد.

در مثال فوق، بخش دوم جمله مجهول است و فاعل را از جمله حذف کرده‌ایم، زیرا وقتی می‌گوییم دستگیر شد، مشخص است که این عمل توسط پلیس انجام شده است. به همین دلیل، چون همه درباره فاعل می‌دانند، نیازی به آوردن آن در جمله نیست. ازطرفی، فاعل در این جمله اهمیت چندانی برای ما ندارد. چیزی که مهم است، عمل دستگیری سارق است و به همین خاطر از حالت مجهول استفاده شده است.

در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» انواع حالت‌های مجهول را توضیح دادیم و یاد گرفتیم که برای بسیاری از زمان‌ها می‌توانیم از این حالت استفاده کنیم. در لینک زیر می‌توانید این آموزش را به طور کامل مطالعه کنید.

وقتی جمله‌ای را از حالت معلوم به مجهول تبدیل می‌کنیم، ساختار فعل مجهول دستخوش تغییراتی می‌شود. در جدول زیر می‌توانید این تغییرات را برای زمان‌های مختلف مشاهده کنید.

مجهول زمان‌های مختلف در انگلیسی
Simple Present Passive
am/is/are + past participle
Example: The report is reviewed by the supervisor.
Simple Past Passive
Passive was/were + past participle
Example: The cake was baked by Mary
Future Passive
will be + past participle
Example: The decision will be made by the board of directors next week.
Present Continuous Passive
am/is/are + being + past participle
Example: The new building is being constructed by a skilled team of builders.
Past Continuous Passive
was/were being + past participle
Example: The car was being repaired by a skilled mechanic.
Present Perfect Passive
has been/have been + past participle
Example: The book has been read by many people.
Past Perfect Passive
had been + past participle
Example: The letter had been written before the meeting started.
Modal Verbs in the Passive Voice
modal verb + be + past participle
Example: The report must be reviewed by the supervisor.

انواع زمان فعل در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، یکی از مشخصه‌های مهم زمان‌های انگلیسی، ساختار فعل جمله است. فعل نشان می‌دهد که جمله در چه زمانی بیان شده یا نوشته شده است. زمان‌های انگلیسی به سه دسته «گذشته» (Past)، «حال» (Present) و «آینده» (Future) تقسیم می‌شوند. اما هر یک از این سه حالت، خود از چهار زمان دیگر تشکیل شده‌اند. به این ترتیب ما ۱۲ زمان مختلف در زبان انگلیسی داریم و صرف فعل برای هر یک از این‌ زمان‌ها فرق می‌کند. در جدول زیر می‌توانید صرف فعل را برای انواع زمان‌های انگلیسی مشاهده کنید.

صرف فعل برای زمان‌های انگلیسی
Future Present Past
I will look at the painting. I look at the painting. I looked at the painting. Simple
I will be looking at the painting. I am looking at the painting. I was looking at the painting. Progressive
I will have looked at the painting. I have looked at the painting. I had looked at the painting. Perfect
I will have been looking at the painting. I have been looking at the painting. I had been looking at the painting. Perfect Progressive

در ادامه هر یک از این زمان‌ها را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

انواع فعل حال در انگلیسی

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، زمان حال در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «زمان حال ساده» (Present Simple Tense)
 • «زمان حال استمراری» (Present Continuous Tense)
 • «زمان حال کامل» (Present Perfect Tense)
 • «زمان حال کامل استمراری» (Present Perfect Contins)

در ادامه انواع فعل در انگلیسی را برای هر یک از زمان‌های حال توضیح می‌دهیم.

فعل حال ساده

از زمان حال ساده برای توصیف فعالیت‌های تکراری که معمولاً به صورت منظم یا از روی عادت انجام می‌شود، استفاده می‌کنیم. برای مثال، اگر هفته‌ای دو بار به استخر می‌رویم، می‌توانیم از جمله زیر کمک بگیریم:

I go to the swimming pool twice a week.

من دو بار در هفته به استخر می‌روم.

در این مثال، جمله سه بخش مهم دارد: «فاعل» (I)، «فعل» (go) و «مفعول» (swimming pool). در انتهای جمله نیز برای مشخص کردن فعالیتی که به طور منظم تکرار می‌شود، از قید زمان (twice a week) استفاده شده است. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که ساختار پایه جمله حال ساده از «فاعل + فعل + مفعول» تشکیل شده است.

She works at the hospital as a nurse.

او به عنوان پرستار در بیمارستان کار می‌کند.

They visit their grandparents every Sunday.

آن‌ها هر یکشنبه به دیدن پدربزرگ و مادربزرگشان می‌روند.

He plays the piano beautifully.

او به زیبایی پیانو می‌زند.

The sun rises in the east.

خورشید از شرق طلوع می‌کند.

Cats often sleep during the day.

گربه‌ها اغلب در طول روز می‌خوابند.

She doesn’t like spicy food.

او غذای تند دوست ندارد.

They don’t play tennis on weekends.

آن‌ها آخر هفته‌ها تنیس بازی نمی‌کنند.

He doesn’t speak French fluently.

او انگلیسی را روان صحبت نمی‌کند.

Do you enjoy hiking in the mountains?

آیا شما از کوهنوردی لذت می‌بری؟

Does she work in the city center?

آیا او در مرکز شهر کار می‌کند؟

Do they have any pets?

آن‌ها حیوان خانگی دارند؟

کتاب‌هایی در کتابخانه

فعل حال استمراری

یکی دیگر از انواع فعل در انگلیسی، فعل حال استمراری است. از حال استمراری برای توصیفی عملی استفاده می‌کنیم که در همان لحظه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم در حال رخ دادن است و برای مدت کوتاهی ادامه دارد. همچنین از آن می‌توانیم برای برنامه‌ریزی‌های قطعی در آینده کمک بگیریم. برای ساختن فعل زمان حال استمراری، فرمول «be + verb + ing» را به کار می‌بریم تا بر استمرار عمل به کمک «ing» تأکید داشته باشیم. ساختار آن را برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

Subject + am/is/are + verb + ing

Subject + am/is/are + not + verb + ing

Am/Is/Are + subject + verb + ing?

به چند مثال زیر با زمان حال استمراری توجه کنید.

I am studying for my final exams this week.

من این هفته را مشغول درس خواندن برای امتحانات نهایی‌ام هستم.

(در این مثال از فعل حال استمراری برای اشاره به زمانی استفاده شده است که کاری را توصیف می‌کند که برای مدتی به طور موقت در حال استمرار خواهد بود.)

She isn’t reading a book right now.

او در حال حاضر مشغول کتاب خواندن نیست.

They are playing soccer in the park.

آن‌ها در پارک مشغول فوتبال بازی کردن هستند.

The chef is cooking a delicious meal.

سرآشپز مشغول پختن غذای خوشمزه‌ای است.

It is raining heavily outside.

بیرون باران شدیدی می‌بارد.

I am not watching TV right now.

من در حال حاضر مشغول تماشای تلویزیون نیستم.

She isn’t studying for the exam.

او مشغول درس خواندن برای امتحان نیست.

They aren’t playing soccer at the moment.

آن‌ها در حال حاضر مشغول فوتبال بازی کردن نیستند.

Are you listening to music?

داری موزیک گوش می‌دهی؟

Is she cooking dinner?

او مشغول شام پختن است؟

Are they coming to the party tonight?

آن‌ها امشب به مهمانی می‌آیند؟

فعل حال کامل

«زمان حال کامل» برای توصیف عملی به کار می‌رود که از گذشته شروع و تمام شده است، اما اثر آن تا زمان حال باقی مانده است. همچنین از آن برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در گذشته شروع شده و تا به این لحظه در حال تداوم است. فعل حال کامل با ساختار «have/has + p.p» ساخته می‌شود. ساختار جملات Present Perfect برای جملات مثبت، منفی و سوالی به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/has + p.p

Subject + haven’t/hasn’t + p.p

Have/Has + subject + p.p?

به چند مثال زیر برای حال کامل توجه کنید.

He has completed his assignment.

او تکالیفش را تمام کرده است.

She has traveled to many countries in her life.

او در زندگی‌اش به کشورهای متعددی سفر کرده است.

They have never tried sushi before.

آ‌ن‌ها هیچ‌وقت قبلاً سوشی نخورده‌اند.

We have just finished watching a movie.

ما تازه فیلم دیدن را تمام کرده‌ایم.

Our company has recently launched a new product.

شرکت ما این اواخر محصول جدیدی را عرضه کرده است.

He hasn’t traveled abroad yet.

او هنوز به خارج از کشور سفر نکرده است.

They haven’t finished the project.

آن‌ها هنوز پروژه را تمام نکرده‌اند.

She hasn’t seen that movie.

او آن فیلم را تماشا نکرده است.

Have you ever visited Paris?

تاکنون از پاریس دیدن کرده‌اید؟

Has he met your family?

او خانواده شما را ملاقات کرده است؟

Have they eaten at that restaurant before?

آن‌ها قبلاً در آن رستوران غذا خورده‌اند؟

فعل حال کامل استمراری

کاربرد فعل حال کامل استمراری مشابه حالت دومی است که برای حال کامل تعریف کردیم. یعنی وقتی عملی در زمان گذشته شروع شده است و تا لحظه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم ادامه دارد. فعل حال کامل استمراری با ساختار «have/has + been + verb + ing» شکل می‌‌گیرد. فرمول جملات مثبت، منفی و سوالی به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/has + been + verb + ing

Subject + have/has + not + been + verb + ing

Has/has + subject + been + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار فعل حال کامل استمراری بیشتر آشنا شوید.

She has been studying for the exam all day.

او تمام روز را مشغول درس خواندن برای امتحان بوده است.

He has been working at the company for ten years.

او به مدت ده سال در شرکت کار کرده است.

They have been gardening since morning.

آن‌ها از صبح مشغول باغبانی بوده‌اند.

We have been waiting for the bus for half an hour.

یک ساعت است که منتظر اتوبوس بوده‌ایم.

It has been raining continuously for two days.

دو روز است که باران بی‌وقفه می‌بارد.

She hasn’t been studying for very long.

او مدت زیادی مشغول درس خواندن نبوده است.

They haven’t been working on the project all day.

آن‌ها تمام روز را روی پروژه کار نمی‌کرده‌اند.

I haven’t been playing the piano recently.

من این اواخر پیانو نمی‌زده‌ام.

Have you been studying for your exam?

آیا برای امتحان خود مشغول درس خواندن بوده‌اید؟

Has he been practicing his guitar skills lately?

آیا او مهارت‌های گیتار زدن را اخیراً تمرین می‌کرده است؟

Have they been working on the presentation for hours?

آیا آن‌ها ساعت‌ها مشغول کار کردن روی ارائه بوده‌اند؟

ساعتی روی میز

انواع فعل گذشته در انگلیسی

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، زمان گذشته در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «زمان گذشته ساده» (Past Simple Tense)
 • «زمان گذشته استمراری» (Past Continuous Tense)
 • «زمان گذشته کامل» (Past Perfect Tense)
 • «زمان گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous)

در ادامه انواع فعل در انگلیسی را برای هر یک از زمان‌های گذشته توضیح می‌دهیم.

فعل گذشته ساده

گذشته ساده در انگلیسی برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع و در همان زمان گذشته تمام شده است. در واقع، به مدت مشخصی در گذشته اشاره دارد که عمل انجام شده است. به همین دلیل از قیدهای زمان خاصی برای آن استفاده می‌کنیم. فعل گذشته ساده به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «افعال باقاعده» (Regular Verbs)
 • «افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs)

افعال باقاعده وقتی به زمان گذشته تبدیل می‌شوند، «ed» یا «d» می‌گیرند. اما افعال بی‌قاعده برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده مشخصی پیروی نمی‌کنند. دو مثال‌ زیر را در نظر بگیرید.

She walked to school yesterday.

او دیروز تا مدرسه قدم زد.

I went to the supermarket yesterday.

من دیروز به سوپرمارکت رفتم.

در مثال اول، فعل جمله گذشته ساده است و در دسته افعال باقاعده قرار می‌‌گیرد. در واقع شکل ساده آن «walk» بوده که با افزودن «walked» به گذشته ساده تبدیل می‌شود. اما فعل جمله دوم «go» بوده که وقتی به گذشته تغییر یافته، به صورت «went» در آمده است. مثال‌های زیر با فعل‌های گذشته ساده ساخته شده است. از ترجمه و تلفظ آن‌ها نیز می‌توانید کمک بگیرید.

She visited Paris last summer and saw the Eiffel Tower.

او تابستان گذشته از پاریس دیدن کرد و برج ایفل را دید.

He finished reading the book in just two days.

او درست طی دو روز خواندن کتاب را تمام کرد.

They traveled to Japan for their honeymoon.

آن‌ها برای ماه‌عسل خود به ژاپن سفر کردند.

The concert started at 7:00 PM last night.

کنسرت دیشب ساعت ۷ شب شروع شد.

We had a great time at the beach last weekend.

ما آخر هفته گذشته اوقات خوشی را کنار ساحل داشتیم.

She didn’t go to the gym yesterday.

او دیروز به باشگاه ورزشی نرفت.

They didn’t like the food at that restaurant.

آن‌ها غذای رستوران را دوست نداشتند.

He didn’t attend the meeting last week.

او هفته گذشته در جلسه حضور نیافت.

Did you watch the game on TV?

آیا آن‌ها بازی را در تلویزیون تماشا کردند؟

Did she visit her grandparents last weekend?

آیا او آخر هفته گذشته به دیدن پدربزرگ و مادربزرگش رفت؟

Did they enjoy the concert?

آیا آن‌ها از کنسرت لذت بردند؟

فعل گذشته استمراری

گذشته استمراری انگلیسی برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته برای مدت مشخصی در حال استمرار بوده است. اما ممکن است با وقوع عمل دیگری متوقف شده باشد یا برای مدتی آن را کنار بگذاریم و به سراغ عمل دوم برویم. در زبان انگلیسی فعل گذشته استمراری به صورت «داشتم می‌رفتم» یا «داشت می‌رفت» برای اول‌شخص مفرد و سوم‌شخص مفرد صرف می‌شود. فعل گذشته استمراری به صورت «was/were + verb + ing» نوشته می‌شود و فرمول آن برای جملات مثبت، منفی و سوالی به صورت زیر است:

Subject + was/were + verb + ing

Subject + was/were + not + verb + ing

به مثال زیر دقت کنید.

I was practicing the piano when the phone rang.

داشتم پیانو تمرین می‌کردم که تلفن زنگ خورد.

در مثال فوق، فاعل مشغول انجام کاری بوده است که ناگهان با زنگ تلفن دست از آن کشیده است. هر دو جمله در زمان گذشته به کار رفته است؛ عملی که اول رخ داده با فعل گذشته استمراری و عملی که بعد از آن رخ داده و باعث متوقف شدن عمل اول شده، با فعل گذشته ساده مشخص شده است. در این مثال، دو احتمال وجود دارد: یا فاعل برای مدتی دست از عمل برداشته و تلفن را پاسخ داده است. یا ممکن است لحظه‌ای دست از پیانو زدن برداشته و پس از آن دوباره مشغول تمرین شده باشد. در هر صورت، نتیجه کار هر چیزی که باشد، در آن لحظه، عمل دوم باعث متوقف شدن عمل اول شده است. برای درک بهتر به چند مثال دیگر توجه کنید.

She was studying for her final exams when the power went out.

وقتی برق رفت، او مشغول درس خواندن برای امتحانات پایان ترمش بود.

He was cooking dinner while listening to his favorite music.

او در حال گوش دادن به موزیک مورد علاقه‌اش بود و هم‌زمان آشپزی می‌کرد.

(در این مثال، هر دو عمل هم‌زمان در حال انجام شدن بوده است.)

They were playing soccer in the park when it started raining.

وقتی آن‌ها در پارک مشغول فوتبال بازی کردن بودند، باران شروع شد.

I was working on a project late at night.

من داشتم تا دیروقت روی پروژه کار می‌کردم.

The children were laughing and having a great time at the birthday party.

بچه‌ها داشتند می‌خندیدند و در جشن تولد بهشان خیلی خوش می‌گذشت.

We weren’t studying at that time.

ما در آن موقع درس نمی‌خواندیم.

He wasn’t playing the guitar when I called.

وقتی زنگ زدم، او در حال گیتار زدن نبود.

They weren’t running when it started raining.

وقتی باران شروع به باریدن کرد، آن‌ها نمی‌دویدند.

Were you working late last night?

دیشب تا دیروقت کار می‌کردی؟

Was she cooking dinner at 8 PM?

او ساعت ۸ شب مشغول شام پختن بود؟

Were they talking about the project during the break?

آن‌ها در طول زمان استراحت، درباره پروژه صحبت می‌کردند؟

فعل گذشته کامل

زمان گذشته کامل در انگلیسی برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و قبل از شروع عمل دیگری در همان زمان گذشته تمام شده است. چون عمل به طور کامل انجام شده است و برخلاف گذشته استمراری، عمل دوم آن را متوقف نکرده است، به آن گذشته کامل می‌گوییم. فرمول فعل گذشته کامل «had + p.p» است و ساختار جملات مثبت، منفی و پرسشی برای گذشته کامل به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + p.p

Subject + had + not + p.p

Had + subject + p.p?

برای درک بهتر به مثال‌های زیر و ترجمه و تلفظ صوتی آن‌ها توجه کنید.

By the time I arrived at the restaurant, they had already finished their meal.

وقتی من به رستوران رسیدم، خیلی وقت بود که غذایشان را تمام کرده بودند.

She realized that she had left her keys at home when she reached the office.

وقتی به اداره رسید، به یاد آورد که کلیدهایش را در خانه جا گذاشته است.

They were exhausted because they had hiked in the mountains all day.

آن‌ها خسته بودند چون تمام روز را کوهنوردی کرده بودند.

He was relieved to find out that his flight had not been canceled due to bad weather.

وقتی فهمید که پروازش به دلیل هوای بد لغو نشده است، خیالش راحت شد.

By the time the repairman arrived, the washing machine had stopped making that strange noise.

وقتی تعمیرکار رسید، ماشین لباسشویی دیگر آن صدای عجیب و غریب را نمی‌داد.

She hadn’t finished her book by then.

او تا آن موقع کتابش را تمام نکرده بود.

They hadn’t seen each other for years.

آن‌ها سال‌ها همدیگر را ندیده بودند.

He hadn’t visited that city before.

او قبلاً از آن شهر بازدید نکرده بود.

Had you already left when I arrived?

وقتی من رسیدم، خیلی وقت بود که رفته بودی؟

Had she completed the assignment before the deadline?

آیا او قبل از ضرب‌الاجل تکالیفش را تمام کرده بود؟

Had they heard the news by the time they got home?

آیا آن‌ها قبل از رسیدن به خانه، اخبار را شنیده بودند؟

دو پیشخدمت در رستوران

فعل گذشته کامل استمراری

از زمان گذشته کامل استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در زمان گذشته در حال استمرار بوده است، اما اندکی قبل از سروع عمل دوم کامل شده است. فرق آن با گذشته استمراری در کامل شدن عمل در گذشته است، وگرنه هر دو عمل برای مدت مشخصی در گذشته در حال استمرار بوده‌اند، اما گذشته استمراری با وقوع عمل دیگری ناتمام مانده است. برای ساختن فعل گذشته کامل استمراری از ساختار «had + been + verb + ing» کمک می‌گیریم و فرمول جملات گذشته کامل استمراری برای حالت مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + been + verb + ing

Subject + had++ not + been + verb + ing

Had + subject + been + verb + ing?

برای درک بهتر انواع فعل در انگلیسی برای زمان گذشته کامل استمراری می‌توانید مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها را یاد بگیرید.

When I called him, he was out of breath because he had been running for an hour.

وقتی با او تماس گرفتم، رمقی نداشت چون یک ساعتی می‌شد که مشغول دویدن بود.

She felt accomplished as she finished her novel; she had been writing it for months.

وقتی رمانش را تمام کرد، احساس خوبی داشت؛ ماه‌ها بود که آن را می‌نوشت.

By the time they arrived at the concert, the band had been playing for nearly an hour.

وقتی آن‌ها به کنسرت رسیدند، گروه موسیقی تقریباً یک ساعتی می‌شد که مشغول نواختن بود.

When they returned from their vacation, they looked so relaxed because they had been lounging on the beach for days

وقتی از سفر برگشتند، خیلی آرام بودند زیرا چندی روزی می‌شد که لب دریا مشغول استراحت بودند.

I was amazed at how much she had improved in playing the piano; she had been practicing diligently for weeks.

از پیشرفتش در پیانو زدن تعجب کرده بودم؛ او هفته‌ها بود که با سعی و کوشش مشغول تمرین کردن بود.

She hadn’t been practicing for very long before the competition.

او قبل از مسابقه، مدتی طولانی مشغول تمرین کردن نبود.

They hadn’t been studying all night for the exam.

آن‌ها تمام شب را برای امتحان درس نمی‌خواندند.

I hadn’t been working at the company for a year before I left.

قبل از رفتن، یک سالی می‌شد که در شرکت کار نمی‌کردم.

Had you been waiting for a long time when the bus finally arrived?

وقتی بالاخره اتوبوس رسید، مدت زیادی منتظر بودی؟

Had he been traveling extensively before he settled down?

آیا قبل از این‌که مستقر شود، به طور گسترده مشغول سفر کردن بود؟

Had they been working on the project for weeks before it was completed?

قبل از کامل شدن پروژه، هفته‌ها روی آن مشغول کار کردن بودند؟

انواع آینده در انگلیسی

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، زمان آینده در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «زمان آینده ساده» (Future Simple Tense)
 • «زمان آینده استمراری» (Future Continuous Tense)
 • «زمان آینده کامل» (Future Perfect Tense)
 • «زمان آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous)

در ادامه انواع فعل در انگلیسی را برای هر یک از زمان‌های آینده توضیح می‌دهیم.

فعل آینده ساده

از آینده ساده در انگلیسی برای توصیف عملی در زمان آینده استفاده می‌کنیم. فعل زمان آینده معمولاً با «will + verb» ساخته می‌شود، اما ساختار فعل be going to» نیز در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارد و برای توصیف برنامه‌های قطعی‌تر و از قبل تعیین شد استفاده می‌شود. در واقع، ساده‌ترین نوع آینده همین زمان آینده ساده است که فرمول آن با «will» برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + will + verb

Subject + will + not + verb

Will + subject + verb?

برای درک بهتر ساختار انواع فعل در انگلیسی برای زمان آینده ساده، به چند مثال زیر توجه کنید. ترجمه و تلفظ صوتی آن‌ها نیز در دسترس است.

She will visit her grandmother over the weekend.

او آخر هفته به دیدن مادربزرگش می‌رود.

They will attend the conference in New York next month.

آن‌ها ماه آینده در نیویورک در همایش شرکت می‌کنند.

I believe he will succeed in his new business venture.

من معتقدم که او در ریسک‌پذیری برای کسب‌وکار موفق خواهد شد.

He promises he will finish his homework before dinner.

قول می‌دهد قبل از شام تکالیفش را تمام کند.

If you study hard, you will pass the exam with flying colors.

اگر زیاد درس بخوانی، امتحانت را با موفقیت پشت سر می‌گذاری.

She won’t be able to come to the party.

او نمی‌تواند به مهمانی بیاید.

They won’t buy a new car this year.

آن‌ها امسال ماشین نمی‌خرند.

I won’t forget your birthday.

من تولدت را فراموش نخواهم کرد.

Will you help me with my homework?

آیا در انجام تکالیفم به من کمک می‌کنی؟

Will he call you later?

آیا او بعداً به شما زنگ می‌زند؟

Will they attend the conference next month?

آیا آن‌ها ماه آینده در همایش حضور خواهند داشت؟

فعل آینده استمراری

از آینده استمراری برای توصیف موقعیتی در زمان آینده استفاده می‌کنیم که برای مدت مشخصی در حال استمرار خواهد بود. فرض کنید دانشجوی سال اول هستید. اگر بخواهید درباره وضعیت تحصیلی خود در سال آینده همین موقع صحبت کنید، می‌گویید سال آینده همین موقع مشغول تحصیل در دانشگاه خواهم بود. به این ترتیب می‌توانید استمرار عملی را در زمان آینده نشان دهید. ترجمه انگلیسی مثال فوق را به صورت زیر می‌نویسیم:

I will be studying at the university this time next year.

سال دیگر همین موقع من مشغول ادامه تحصیل در دانشگاه هستم.

همان‌طور که در مثال فوق مشاهده می‌کنید، فرمول فعل آینده استمراری «will + be + verb + ing» است و ساختار آن برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + be +verb+ ing

Subject + will + not + be + verb + ing

Will + subject+ be +verb+ ing

برای درک بهتر انواع فعل در انگلیسی برای زمان آینده استمراری به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

At this time tomorrow, we will be driving to the beach for our vacation.

فردا همین موقع، برای تعطیلاتمان مشغول رانندگی خواهیم بود.

She will be giving a presentation during the conference next week.

او هفته آینده در طول همایش ارائه خواهد داشت.

By 7:00 PM tonight, they will be having dinner at their favorite restaurant.

امشب ساعت ۷، آن‌ها در رستوران محبوبشان مشغول غذا خوردن خواهند بود.

I will be working on the project all day tomorrow.

من فردا کل روز را مشغول کار کردن روی پروژه خواهم بود.

He will be studying for his final exams throughout the weekend.

او کل آخر هفته را مشغول مطالعه برای امتحانات آخر ترمش خواهد بود.

She won’t be studying at that time.

او در آن موقع مشغول درس خواندن نیست.

They won’t be traveling to Europe in the summer.

آن‌ها در تابستان به اروپا سفر نخواهند کرد.

He won’t be working on Saturdays.

او شنبه‌ها مشغول کار کردن نخواهد بود.

Will you be sleeping when I call?

وقتی من زنگ بزنم، خوابی؟

Will she be taking a break at noon?

آیا او ظهر مشغول استراحت کردن خواهد بود؟

Will they be staying at a hotel during their trip?

آیا آن‌ها در طول سفر خود در هتل اقامت خواهند کرد؟

مردی در حال نگاه کردن به گوی

فعل آینده کامل

آینده کامل در انگلیسی برای توصیف عملی به کار می‌رود که تا قبل از موعد مشخصی در آینده کامل خواهد شد. به همین دلیل ساختار فعل آن کمی به ساختار فعل حال کامل شباهت دارد. برای مثال اگر دانشجوی سال سوم مقطع کارشناسی بخواهد درباره وضعیت تحصیلی خود در سال آینده صحبت کند، می‌تواند بگوید سال آینده تا قبل از زمان مشخصی فارغ‌التحصیل خواهد شد. یعنی از گذشته دانشجو و مشغول تحصیل کردن بوده است، اما سال آینده تا قبل از زمان مشخص (مثلاً تا قبل از ژانویه) درسش تمام می‌شود. این جمله را در زبان انگلیسی به صورت زیر می‌نویسیم:

I will have graduated from university by next January.

من تا ژانویه سال آینده فارغ‌التحصیل شده‌ام.

ساختار فعل آینده کامل «will + have +p.p» است و برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + have +p.p

Subject + won’t + have + p.p

Will + subject + have+ p.p?

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

By the time the train arrives, I will have finished reading this book.

تا وقتی قطار برسد، من این کتاب را خوانده‌ام.

They will have completed the construction of their new house by the end of the year.

آن‌ها ساخت و ساز خانه جدیدشان را تا آخر سال تمام کرده‌اند.

She believes that, by next summer, she will have mastered the art of painting.

او معتقد است که تا تابستان بعدی، در هنر نقاشی تسلط پیدا می‌کند.

He promises that, by the time you return, he will have cleaned the entire house.

او قول می‌دهد تا وقتی شما برسید، کل خانه را تمیز کرده باشد.

By the time the ceremony begins, they will have rehearsed their performance multiple times.

تا وقتی مراسم شروع شود، آن‌ها چندین بار اجرای خود را تمرین کرده‌اند.

She won’t have finished the report by then.

او تا آن موقع گزارش را تمام نکرده است.

They won’t have completed the project by the deadline.

آن‌ها تا موعد مقرر پروژه را تمام نکرده‌اند.

I won’t have visited all the museums in the city.

من از کل موزه‌های شهر بازدید نخواهم کرد.

Will you have completed the assignment by tomorrow?

آیا تا فردا تکالیف را کامل کرده‌ای؟

Will he have finished reading the book by next month?

تا ماه آینده خواندن کتاب را تمام کرده‌ای؟

Will they have arrived at the airport by the time we get there?

تا وقتی ما به آنجا برسیم، آن‌ها به فرودگاه می‌رسند؟

فعل آینده کامل استمراری

از فعل آینده کامل استمراری در مواقعی استفاده می‌کنیم که بخواهیم عملی را توصیف کنیم که در زمان مشخصی در آینده استمرار خواهد داشت، اما قبل از وقوع عمل دیگری کامل می‌شود. ساختار فعل آن «will + have + been + verb + ing» است و فرمول آن را برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

Subject + will + have + been + verb + ing

Subject + will + have + been + verb + ing

Will + subject + have + been + verb + ing?

برای درک بهتر ساختار انواع فعل در انگلیسی برای زمان آینده کامل استمراری، می‌توانید مثال‌های زیر را مطالعه کنید. ترجمه و تلفظ صوتی آن‌ها نیز ارائه شده است.

By next Friday, I will have been working at this company for ten years.

تا جمعه بعد، ده سال می‌شود که من در این شرکت مشغول به کار بوده‌ام.

They will have been studying English for six months by the time they take the proficiency test.

تا وقتی که آزمون EPT بدهند، شش ماه خواهد شد که مشغول مطالعه زبان انگلیسی بوده‌اند.

By the end of the month, she will have been training for the marathon for over a year.

تا آخر ماه، بیش از یک سال است که او مشغول آموزش برای ماراتون خواهد بود.

When they meet again, he will have been traveling around the world for two years.

تا وقتی دوباره یکدیگر را ملاقات کنند، دو سالی می‌شود که مشغول سفر به دور دنیا بوده است.

By the time the party starts, I will have been preparing the food for several hours.

تا وقتی که مهمانی شروع شود، من چندین ساعت مشغول تهیه غذا بوده‌ام.

She won’t have been studying for 10 hours straight.

او امشب به مدت ۱۰ ساعت مشغول درس خواندن نخواهد بود.

They won’t have been practicing for the entire afternoon.

آن‌ها کل بعدازظهر را مشغول تمرین کردن نخواهند بود.

I won’t have been working on this project for a whole week.

من کل هفته را مشغول کار کردن روی این پروژه نخواهم بود.

Will you have been exercising for an hour by the time I arrive?

وقتی من برسم، شما چند ساعتی مشغول تمرین کردن خواهید بود؟

Will he have been traveling for two days when he reaches his destination?

وقتی به مقصد برسد، دو روزی می‌شود که مشغول سفر خواهد بود؟

Will they have been renovating their house for a month when it’s done?

تا وقتی همه کارها تمام شود، یک ماهی می‌شود که آن‌ها مشغول بازسازی خانه‌شان خواهند بود؟

اشکال فعل در انگلیسی

فعل در زبان انگلیسی با توجه به نوع صرف، کاربرد آن برای حالت‌ها، زمان‌ها و ویژگی‌هایی از این قبیل، به اشکال مختلفی تقسیم می‌شود. «اشکال فعل» (Verb Forms) را در زبان انگلیسی به صورت زیر تقسیم می‌کنند:

 • «شکل ساده» (Base Form (Infinitive)
 • «شکل گذشته» (Past Simple)
 • «شکل سوم» (Past Participle)
 • «اسم مصدر» (Present Participle (Gerund))

در ادامه هر یک را به طور جداگانه توضیح می‌دهیم.

شکل ساده فعل

شکل ساده فعل به نوعی از فعل گفته می‌شود که نه «ing» بگیرد، نه «s» سوم‌شخص به آن اضافه شود و نه «ed» بگیرد. ساده‌ترین حالت فعل همین شکل ساده آن است. از شکل ساده فعل برای موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌شود، برای مثال وقتی بخواهیم «infinitive» یا همان مصدر را به کار ببریم، بعد از «to» همواره از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I want to walk to school today.

من امروز می‌خواهم تا مدرسه پیاده بروم.

I’d like to have a large Coke, please.

من نوشابه بزرگ میل دارم.

همچنین وقتی برخی از زمان‌ها را به شکل منفی یا سوالی درمی‌آوریم، از شکل ساده فعل بعد از منفی‌کننده کمک می‌گیریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She doesn’t study in the afternoon.

او بعدازظهر درس نمی‌خواند.

He didn’t call me yesterday.

او دیروز به من زنگ نزد.

They don’t wear formal dress at work.

آن‌ها سر کار لباس رسمی نمی‌پوشند.

شکل گذشته فعل

شکل گذشته فعل برای توصیفی عمل یا حالتی در گذشته به کار می‌رود که در همان گذشته تمام شده است و اغلب با افزودن «ed» به افعال باقاعده شکل می‌گیرد، اما زمان گذشته، همان‌طور که در توضیح داده شد، دسته‌ای از فعل‌های گذشته بی‌قاعده هستند و «ed» نمی‌گیرند. به دو مثال زیر توجه کنید.

Regular: She walked to the park yesterday.

Irregular: He went to the store last night.

باقاعده: او دیروز تا پارک قدم زد.

بی‌قاعده: او دیشب به مغازه رفت.

شکل سوم فعل

شکل سوم فعل (p.p) که در زبان فارسی به آن «صفت مفعولی» نیز می‌گویند، همراه با فعل کمکی در توصیف فعل برای برخی از زمان‌ها به کار می‌رود. در رابطه با افعال باقاعده، مشخصه آن «ed» در انتهای فعل است، اما برای افعال بی‌قاعده شکل فعل عوض می‌شود. به همین دلیل لازم است آن‌ها را به خاطر بسپاریم. به دو مثال زیر توجه کنید که شکل سوم فعل را برای فعل زمان حال کامل و در مثال دوم برای حالت مجهول نشان می‌دهد.

Regular: They have played soccer with their friends.

باقاعده: آن‌ها با دوستان خود فوتبال بازی کردند.

Irregular: The book is written by a famous author.

بی‌قاعده: کتاب توسط نویسنده مشهوری نوشته شده است.

اسم مصدر

اسم مصدر (Gerund) به فعلی گفته می‌شود که «ing» به آن اضافه شده و دیگر نقش فعل ندارد، بلکه در جایگاه اسم می‌تواند به عنوان فاعل، مفعول یا مفعول حرف اضافه قرار بگیرد. به همین دلیل نباید آن را با فعل ing دار اشتباه گرفت. به اسم مصدر، «صفت فاعلی» نیز گفته می‌شود.

Progressive tense: She is walking to school.

Gerund phrase: Walking is good exercise.

زمان استمراری: او در حال قدم زدن به سوی مدرسه است.

عبارت اسم مصدری: قدم زدن ورزش خوبی است.

متن انگلیسی با انواع فعل در انگلیسی

برای یادگیری بهتر مطلب انواع فعل در انگلیسی، خواندن نمونه متن‌های انگلیسی یا مکالمه‌هایی با فعل‌های مختلف می‌تواند به درک بهتر زبان‌آموزان کمک کند، چراکه وقتی می‌خواهیم مبحث گرامری را یاد بگیریم، بهترین راه تمرین کردن در قالب متن و گفت‌وگوهای روزمره است. در این بخش از مطلب نمونه متنی را آماده کرده‌ایم که در آن از انواع فعل در انگلیسی استفاده و «bold» شده است. ترجمه متن را نیز در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. همچنین برای تمرین تلفظ کلمات انگلیسی می‌توانید به فایل صوتی آن نیز گوش دهید.

متن انگلیسی

A Day at the Beach

On a sunny morning, my family and I decided to spend the day at the beach. The waves gently crashed against the shore, and seagulls soared overhead, their wings glinting in the sunlight. We eagerly spread our beach towels on the warm sand and lathered on sunscreen.

The children excitedly built sandcastles near the water’s edge while my husband and I watched them play. Nearby, a group of surfers rode the waves, skillfully balancing on their boards. The salty breeze cooled our skin as we sipped cold drinks from our cooler.

Later, we all joined in a game of beach volleyball. The ball flew back and forth as we played together. Laughter filled the air as we competed with other beachgoers.

After our game, we decided to take a leisurely stroll along the shoreline. The water’s edge tickled our toes, and the seashells we collected glistened in our hands. In the distance, we spotted a sandcastle competition, where participants sculpted intricate designs.

As the sun began to set, we gathered around a beach bonfire. The flames crackled and warmed our faces as we made popcorn. Then we shared stories and watched the stars twinkle in the night sky.

Reluctantly, we packed up our belongings, leaving only footprints in the sand. It had been a perfect day at the beach, filled with fun, laughter, and relaxation. We looked forward to returning soon, knowing that the beach would always welcome us with its beauty and tranquility.

ترجمه متن

روزی کنار دریا

در یک صبح آفتابی، من و خانواده‌ام تصمیم گرفتیم روز را لب دریا بگذرانیم. امواج به آرامی به ساحل برخورد می‌کردند و مرغ‌های دریایی بالای آن اوج می‌گرفتند و بال‌هایشان در نور خورشید می‌درخشید. ما با اشتیاق حوله‌های ساحلی خود را روی شن‌های گرم پهن کردیم و کرم ضدآفتاب کف زدیم.

بچه‌ها با هیجان قلعه‌های شنی نزدیک لبه آب می‌ساختند و هم‌زمان من و شوهرم بازی ‌آن‌ها را تماشا می‌کردیم. در همان نزدیکی، گروهی از موج‌سواران سوار امواج شدند و به شکل ماهرانه‌ای روی تخته‌های موج‌سواری خود تعادل داشتند. نسیم نمکی پوست‌مان را خنک می‌کرد و نوشیدنی‌های سرد را از داخل یخدان جرعه جرعه می‌نوشیدیم.

بعداً همگی در بازی والیبال ساحلی شرکت کردیم. توپ به عقب و جلو شوت می‌شد و ما با هم بازی می‌کردیم. وقتی با ساحل‌نشینان دیگر مسابقه می‌دادیم، فضا مملو از خنده شد.

پس از بازی، تصمیم گرفتیم در امتداد خط ساحلی قدم بزنیم. نوک آب انگشتان پاهایمان را قلقلک می‌داد و صدف‌هایی که جمع کرده بودیم در دستانمان می‌درخشیدند. در دوردست، مسابقه قلعه شنی را دیدیم که در آن شرکت‌کنندگان طرح‌های پیچیده‌ای را مجسمه‌سازی کردند.

وقتی خورشید شروع به غروب کرد، دور آتش‌بازی کنار ساحل جمع شدیم. آتش شعله‌ور می‌شد و صورت‌مان را گرم می‌کرد. در همان لحظه هم پاپ‌کورن درست می‌کردیم.‌ سپس داستان‌هایی تعریف کردیم و به تماشای چشمک زدن ستاره‌ها در آسمان شب نشستیم.

برخلاف میلمان، وسایل خود را جمع کردیم و فقط ردپایی از خود روی شن‌ها به جا گذاشتیم. روز خیلی خوبی در کنار دریا بود، پر از تفریح، خنده و استراحت. بی‌صبرانه منتظریم که دوباره برگردیم، چون می‌دانیم که ساحل همیشه با زیبایی و آرامشش به استقبال ما می‌آید.

سوالات رایج درباره انواع فعل در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج درباره انواع فعل در انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

کاربرد فعل در انگلیسی چیست؟

فعل در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد. مهم‌ترین کاربرد آن برای توصیف عمل است. همچنین می‌تواند برای توصیف حالت، زمان، ویژگی‌‌های مختلف و برای سوال ساختن به کار برود. علاوه بر این، برای تأکید کردن یا امر و نهی کردن نیز از فعل استفاده می‌کنیم.

فرق افعال باقاعده و بی قاعده چیست؟

افعال باقاعده برای تبدیل شدن به گذشته یا شکل سوم (p.p) از قاعده مشخصی پیروی می‌کنند. برای مثال، «ed» یا «d» می‌گیرند (مانند «walk» که شکل گذشته آن «walked» است). اما افعال بی‌قاعده برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند (مانند «go» که شکل گذشته آن «went» است).

انواع فعل گذشته در زبان انگلیسی چیست ؟

فعل‌های گذشته به چهار دسته تقسیم می‌شوند که شامل گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری است.

تمرین انواع فعل در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب انواع فعل در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Which of the following sentences contains a transitive verb?

c) They ate pizza for dinner

d) The flowers bloomed beautifully

2. What is the intransitive verb in the sentence: “The children played happily in the park”?

3. Which of these is a linking verb in the sentence: “She seemed tired after the long journey”?

4. In the sentence “They have been swimming for hours,” what type of verb is “swimming”?

5. Which of the following sentences contains a modal verb?

a) She is running in the marathon.

b) He can speak three languages.

c) They laughed at the joke.

d) The book was interesting.

6. What is the past participle form of the irregular verb “drink”?

7. Which verb tense is used in the sentence: “She will be singing at the concert tomorrow”?

8. What is the correct negative form of the sentence: “He has visited that museum before”?

a) He has visited that museum.

b) He hasn’t visited that museum before.

c) He visited that museum before.

d) He didn’t visit that museum before.

9. Which sentence uses the past perfect tense?

b) They will have dinner later.

c) He had finished his homework.

d) We are going to the beach.

10. What is the future perfect continuous form of the sentence: “They will be gardening for three hours”?

a) They have been gardening for three hours.

b) They will have been gardening for three hours.

c) They will garden for three hours.

d) They will be gardening in three hours.

تمرین دوم

جاهای خالی را با شکل مناسب فعل‌های داخل پرانتز کامل کنید.

Q1: She __________ (study) for her exams every evening.

جواب

Answer: She studies for her exams every evening.

Q2: Right now, they are playing a game of chess

جواب

Answer: Right now, they are playing a game of chess

Q3: By the time you arrive, I __________ (clean) the entire house.

جواب

Answer: By the time you arrive, I will have celaned the entire house.

Q4: Last night, he __________ (watch) a movie with his friends.

جواب

Answer: Last night, he watched a movie with his friends.

Q5: I can’t talk now; I __________ (work) on a project.

جواب

Answer: I can’t talk now; I am working on a project.

Q6: They __________ (travel) to Europe several times.

جواب

Answer: They have traveled to Europe several times.

Q7: We __________ (read) that book already.

جواب

Answer: We have read that book already.

Q8: The chef __________ (prepare) dinner in the kitchen.

جواب

Answer: The chef is preparing dinner in the kitchen.

Q9: She __________ (dance) beautifully at the recital last week.

جواب

Answer: She danced beautifully at the recital last week.

Q10: Right now, he __________ (read) a book in the garden.

جواب

Answer: Right now, he is reading a book in the garden.

تمرین سوم

نوع فعل را در جملات مجهول زیر مشخص کنید.

Q1: Active: The chef is cooking a delicious meal.

Passive: A delicious meal is being cooked by the chef.

جواب

Answer: Present continuous

Q2: Active: They repaired the car yesterday.

Passive: The car was repaired by them yesterday.

Q3: Active: She will send the report tomorrow.

Passive: The report will be sent by her tomorrow.

Q4: Active: The teacher explains the lesson every day.

Passive: The lesson is explained by the teacher every day.

Q5: Active: They have already finished the project.

Passive: The project has already been finished by them.

Q6: Active: He had written the novel before the award ceremony.

Passive: The novel had been written by him before the award ceremony.

Q7: Active: They will clean the room this evening.

Passive: The room will be cleaned by them this evening.

Q8: Active: The company is launching a new product next month.

Passive: A new product is being launched by the company next month

جواب

Answer: : Present continuous

Q9: Active: She made a delicious cake for the party.

Passive: A delicious cake was made by her for the party.

Q10: Active: They have been constructing the building for two years.

Passive: The building has been under construction by them for two years.

جواب

Answer: Present perfect continuous

تمرین چهارم

در هر یک از مثال‌های زیر نوع فعل را مشخص کنید.

جمع‌بندی

در این آموزش از مجله فرادرس با انواع فعل در انگلیسی آشنا شدیم. در ابتدا توضیح مختصری درباره فعل دادیم و به این نکته اشاره کردیم که فعل نشان می‌دهد فاعل جمله مشغول انجام چه کاری است. همچنین زمان جمله را مشخص می‌کند و درواقع یکی از مشخصه‌های مهم برای تعیین زمان جمله به شمار می‌رود. ازطرفی دریافتیم که فعل در زبان انگلیسی می‌توانید حرکتی یا حالتی باشد، می‌تواند باقاعده یا بی‌قاعده، یا لازم و متعدی باشد. با در نظر گرفتن این ویژگی به بررسی کاربردهای فعل پرداختیم و گفتیم که برای توصیف عمل یا بیان ویژگی‌های مختلف به کار می‌رود. همچنین می‌تواند در جملات سوالی به کار برود یا برای امر و نهی کردن استفاده شود. از دیگر کاربردهای فعل برای تأکید کردن و روایت‌های داستانی است.

در ادامه به صرف فعل در انگلیسی اشاره کردیم و اهمیت مطابقت فاعل و فعل را شرح دادیم. همچنین زمان‌های انگلیسی را آموزش دادیم و ساختار فعل را برای هر یک از آن‌ها با ذکر مثال توضیح دادیم. سپس اشکال مختلف فعل را بررسی کردیم و به برخی از سوالات رایج در خصوص فعل انگلیسی پاسخ دادیم. در انتها نیز تعدادی تمرین همراه با پاسخ ارائه کردیم که با انجام دادن آن‌ها می‌توانید نحوه عملکرد خود را از مطلب انواع فعل در انگلیسی ارزیابی کنید.

در بخش پایانی مطلب، در جدولی انواع فعل در انگلیسی را با مثال خلاصه کرده‌ایم.

انواع فعل در انگلیسی
نوع فعل توضیح مثال

«افعال حرکتی»

(Action Verbs)

فعالیت‌هایی را توصیف می‌کند که ماهیت فیزیکی دارد.

She runs every morning.

They think about the plan.

«افعال حالتی»

(Stative Verbs)

فعالیت‌هایی را توصیف می‌کند که ماهیت انتزاعی یا ذهنی دارد.

She believes in the power of positive thinking.

He owns a beautiful old farmhouse.

«افعال متعدی»

(Transitive Verbs)

به مفعول مستقیم نیاز دارند تا معنی آن‌ها کامل شود. She ate (verb) the cake (direct object).

«افعال لازم»

(Intransitive Verbs)

برای کامل شدن به مفعول مستقیم نیاز ندارند. She slept (verb) peacefully.

«افعال ربطی»

(Linking Verbs)

فاعل را به متمم فاعلی وصل می‌کند. متمم فاعلی می‌تواند اسم، ضمیر یا صفت باشد که شرایط بیا حالتی را توصیف می‌کند. They seem quite tired after the long journey.

«افعال کمکی»

(Auxiliary Verbs)

به فعل اصلی کمک می‌کنند و معنی، زمان یا سایر ویژگی‌های فعل را مشخص می‌کنند.

He is studying.

She has finished her work.

«افعال وجهی»

(Modal Verbs)

برای بیان احتمال، الزام، توانایی یا اجازه انجام کاری استفاده می‌شوند.

You can come with us.

He must finish on time.

«افعال عبارتی»

(Phrasal Verbs)

از یک فعل اصلی و یک جزء دیگر تشکیل شده‌اند که روی معنی فعل تأثیر می‌گذارد. این جزء می‌تواند حرف اضافه یا قید باشد.

He ran into an old friend.

He gave up smoking.

«افعال بی‌قاعده»

(Irregular Verbs)

برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند و شکل کلی فعل تغییر می‌کند.

go → went → gone

«افعال باقاعده»

(Regular Verbs)

معمولاً با افزودن «ed» به انتهای فعل به گذشته تبدیل می‌شوند. walk → walked → walked

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

توسط