سازمان تعزیرات اعلام کرد

صنعت ماشین: مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۱۰ هزار میلیارد ریالی یک شرکت خودروساز داخلی و بازگرداندن ۲۵۹ میلیارد ریال به خریداران خبر داد.

به گزارش صنعت ماشین،

 شهرام محسنی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت 10 هزار میلیارد ریالی یک شرکت خودروساز داخلی و بازگرداندن 259 میلیارد ریال به خریداران خبر داد.

وی گفت: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف یک شرکت خودرو ساز برای گرانفروشی نصب امکانات 2 هزار و 647 دستگاه خودرو رسیدگی کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: براساس اعلام کارشناسی سازمان حمایت مواردی همچون کفی صندوق عقب، کفی سه بعدی و صندلی چرمی جز ابتدایی ترین متعلقات خودرو بوده و نمی توان برای چنین قطعاتی هزینه مازاد دریافت کرد که متاسفانه شرکت خودروساز 98 میلیون و 100 هزار ریال به ازای هر خودرو از مشتریان دریافت کرده بود.

محسنی میزان گرانفروشی را جمعا 259 میلیارد و 670 میلیون ریال اعلام کرد و افزود:  شعبه رسیدگی کننده با توجه به ارائه نکردن هیچگونه مستندی از رضایت مشتریان برای نصب قطعات و مطابق گزارش کارشناسی،  اتهام انتسابی را محرز و شرکت را با درنظر گرفتن سابقه تخلف به پرداخت 10 هزار و 387 میلیارد ریال جزای نقدی، ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف دوم و بازگرداندن مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال 1401 محکوم کرد.

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت، برابر قانون باید به مدت 6 ماه از دریافت هرگونه خدمات دولتی محروم می شد اما برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای شعار سال، مجازات جایگزین پرداخت سه میلیارد و 172 میلیون ریال جریمه برای شرکت در نظر گرفته شد.

محسنی گفت: شعبه رسیدگی کننده همچنین مدیرعامل این شرکت را به عنوان شخص حقیقی به پرداخت 6 هزار و 491 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

source

توسط