صحبت‌های علی سامره بعد از بازی استقلال مقابل آلومینیوم را ببینید.
source

source

source

source

source

توسط