تابش سرخی که دیشب در افق دیده شد، یک شفق قطبی بود.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

چند روز پیش خورشید فعال ما بر اثر انفجاری سطحی، جریانی از الکترون‌ها، پروتون‌ها و هسته‌های باردار پرجرم‌تر گسیل کرد. این خروج جرم از تاج خورشیدی (CME) شفق‌های قطبی در زمین ایجاد کرد که به‌طرز عجیبی، در جنوب نیم‌کره شمالی زمین گزارش شد. این اولین‌بار بود که عکاس نجومی شفق قطبی را از کشور خودش، یعنی ایتالیا ثبت کرد. افزون‌براین، بیشتر تصاویر از این شفق‌های قطبی به رنگ قرمز هستند.

شهر «کوملیو سوپریوره» (Comelico Superiore) در کوه‌های آلپ ایتالیا در پیش‌زمینه تصویر و نوار مرکزی کهکشان راه شیری از سمت چپ پایین تصویر تا بالا مشاهده می‌شود. بااین‌حال، آنچه بیش از همه جلب‌توجه می‌کند، شفق قطبی قرمز درخشان در سمت راست است. این تصویر ترکیبی از تصاویر پیش‌زمینه و پس‌زمینه است که به‌طور متوالی با یک دوربین و از یک مکان گرفته شده‌اند.

source

توسط