شاخص‌کل بورس روز چهارشنبه با کاهش ۷.۱۹۱ واحدی به محدوده دو میلیون و ۳۸ هزار واحدی رسید.}
source

Source

source

source

source

source

توسط