تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، سه شنبه ۳۰ آبان

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا، روند بازار صعودی یا بولیش است. با این حال در اندیکاتور RSI واگرایی نزولی دیده می شود. اگر این واگرایی عمل کند و مقاومت اول موقعیت خود را حفظ کند، می توان شاهد بازگشت نزولی بازار بود.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۵۸۵ دلاری است که با برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی انطباق خوبی دارد و این نرخ می تواند منجر به بازگشت نزولی بازار شود. مقاومت دوم در ۰٫۶۶۴۲ قرار گرفته است.

حمایت اول در ۰٫۶۵۲۲ است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود. نرخ ۰٫۶۴۵۵ نشان دهنده حمایت دوم بازار است.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 11 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، دوشنبه ۲۹ آبان

در نمودار روزانه جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا، روند بازار نزولی است. انتظار می رود که ابتدا قیمت به سمت مقاومت اول حرکت کند و سپس به سمت حمایت اول بازگردد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۵۹۷ قرار گرفته است که با اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی انطباق دارد. مقاومت دوم در ۰٫۶۷۹۱ دلارری است.

حمایت میانی در ۰٫۶۵۰۳ دلار تشکیل شده است. نرخ ۰٫۶۴۳۳ نشانگر حمایت اول بازار است. حمایت دوم در ۰٫۶۲۸۹ دلاری است.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 10 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، جمعه ۲۶ آبان

نمودار چهارساعته جفت دلار استرالیا به دلار آمریکا نشانگر روند نزولی است. انتظار می رود که قیمت در ادامه بازگشت نزولی اخیر به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در نرخ ۰٫۶۴۴۵ تشکیل شده است که با اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی انطباق خوبی دارد.حمایت دوم در ۰٫۶۳۹۳ قرار گرفته است.

مقاومت اول در ۰٫۶۵۱۷ است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. نرخ ۰٫۶۵۸۵ نشان دهنده مقاومت اول بازار است.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 9 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، پنجشنبه ۲۵ آبان

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا نشانگر بازار نزولی است. انتظار می رود که قیمت در ادامه بازگشت نزولی اخیر به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در نرخ ۰٫۶۴۴۵ تشکیل شده است که با اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی انطباق دارد. حمایت دوم در ۰٫۶۳۹۳ دلاری است.

نرخ ۰٫۶۵۱۷ نشان دهنده مقاومت اول بازار است که حرکات صعودی از سوی این نرخ محدود شده اند. مقاومت دوم در ۰٫۶۵۸۶ است.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 8 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، چهارشنبه ۲۴ آبان

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا، روند بازار صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که قیمت از حمایت میانی جهش کند و به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت میانی بازار در نرخ ۰٫۶۵۰۶ دلار تشکیل شده است. مقاومت اول نیز در ۰٫۶۵۲۲ دلار قرار گرفته است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

حمایت میانی در ۰٫۶۴۹۳ دلار است. حمایت اول در ۰٫۶۴۵۵ و حمایت دوم در ۰٫۶۳۹۹ شکل گرفته اند.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 7 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD

source

توسط