این بوم نقاشی میان‌ستاره‌ای منطقه‌ای ستاره‌زا متشکل از سحابی‌های نشری، غباری و تاریک را نشان می‌دهد.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

این موزاییک تلسکوپی، منطقه‌ای را در شمال ستاره درخشان «دبران» با وسعت 5 درجه در آسمان در دیواره داخلی حباب محلی در امتداد ابر مولکولی ثور نشان می‌دهد. در سمت چپ پایین تصویر، سحابی نشری Sh2-239 نمایانگر نشانه‌هایی از اجرام ستاره‌ای جوان نهفته است. اجرام هربیگ-هاروی منطقه (سحابی‌های ناشی از ستارگان تازه متولدشده) از طریق جت‌های قرمز ناشی از گاز هیدروژن برانگیخته مشخص شده‌اند.

در بالا و سمت راست تصویر، ستاره تی ثوری (نمونه اولیه کلاس ستارگان T Tauri) در کنار یک سحابی زرد رنگ قرار دارد. این سحابی از دیرباز با نام «سحابی متغیر هند» (Hind’s Variable Nebula) یا NGC 1555 شناخته می‌شود. ستارگان تی ثوری درحال‌حاضر به‌عنوان ستارگان جوان با سن کمتر از چند میلیون سال و ستارگان خورشید مانند شناخته می‌شوند که هنوز در مراحل اولیه شکل‌گیری هستند.

source

توسط