روزنامه موندو| ویتور روکه به جای گاوی

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

ژاوی در نظر دارد تا ویتور روکه پدیده برزیلی را در ترکیب بارسلونا جانشین گاوی مصدوم کند.

source

source

source

source

source

توسط