این تصویر تقریباً دو ماه پیش از پایان مأموریت رزتا با برخورد کنترل‌شده به سطح دنباله‌دار 67P گرفته شده است.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

دم دنباله‌دار از کجا سرچشمه گرفته است؟ هیچ مکان مشخصی روی هسته دنباله‌دارها وجود ندارد که جت‌هایی که دم دنباله‌دارها را ایجاد می‌کنند، از آن خارج شوند. اما در سال 2016، فضاپیمای رزتا (Rosetta) متعلق به ESA نه‌تنها از یک جت خارج‌شده از دنباله‌دار 67P/چوریوموف-گراسیمنکو (Churyumov-Gerasimenko/67P) تصویربرداری نمود، بلکه مستقیماً از میان آن پرواز کرد.

این تصویر واضح، یک فواره درخشان را که از یک حفره دایره‌ای کوچک بیرون می‌آید، نشان می‌دهد. این حفره از یک طرف با دیواری به ارتفاع 10 متر احاطه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های رزتا نشان می‌دهد که جت هم از غبار و هم از آب یخ‌زده تشکیل شده است. سطح ناهموار اما معمولی دنباله‌دار بیانگر این است که احتمالاً اتفاقی در زیر سطح متخلخل آن باعث ایجاد این فواره شده است.

source

توسط