شمارۀ جدید مجلۀ EDGE منتشر شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نقد‌ بازی‌های عرضه شده طی ماه نوامبر و اواخر اکتبر، از جمله Alan Wake 2، در این شماره به نگارش در آمده‌اند.

در ادامه، نمرات اعطا شده از سوی EDGE به بازی‌های ماه اکتبر ۲۰۲۳ را مطالعه می‌کنید:

 • Alan Wake 2 – 9/10
 • Call of Duty: Modern Warfare III – 5/10
 • The Invincible – 7/10
 • A Highland Song – 9/10
 • The Talos Principle 2 – 8/10
 • Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 7/10
 • Persona 5 Tactica – 6/10
 • Last Train Home – 8/10
 • Steamworld Build – 6/10
 • Thirsty Suitors – 7/10
 • WarioWare – Move It! – 7/10
 • Gubbins – 7/10

source

توسط