به گزارش کارآفرین‌نیوز به نقل از بانک مرکزی، در مهرماه امسال ۹۱.۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۷.۷ درصد است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (شهریورماه سال ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۱.۴ درصد و ۸۷.۱ درصد بوده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی، پذیرش و تبادل چک‌های صیادی قدیمی (دسته چک‌های صادر شده قبل از سال ۱۴۰۰) از ۱۵ مهر ماه سال جاری صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است.

source

توسط