علی اکبر نصری گفت: تاکنون ۳۳ پرونده تخلف از آردفروشی‌ها به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تشکیل شده و بیش‌ترین تخلف مربوط به کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و خرید برخلاف ضوابط است.

وی افزود: دستگاه نانینو در واحد‌های صنفی جهت کارکرد نانوایان نسبت به عرضه آرد و تخلفات تعبیه شده و نانوایان، براساس میزان سهمیه آردی که می‌گیرند تعداد پخت نان آن‌ها معین می‌شود و هر ۱۰ روز مجددا سهمیه‌های آرد شارژ می‌شود بطوریکه در یک ماه سه دفعه میزان سهمیه آرد نانوایان شارژ می‌شود.

۷۴ پرونده تخلف از نانوایی‌ها تشکیل شده است

رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی مشهد گفت: تاکنون ۷۴ پرونده تخلف از نانوایی‌ها به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال تشکیل شده است و بیشترین تخلف نانوایان، مربوط به کم فروشی در وزن چانه‌ها و عرضه خارج از شبکه است.

نصری با بیان مطلوبیت عملکرد دستگاه نانینو در نانوایی‌ها اظهارکرد: دستگاه نانینو در واحد‌های صنفی جهت کارکرد نانوایان نسبت به عرضه آرد و تخلفات تعبیه شده و نانوایان، براساس میزان سهمیه آردی که می‌گیرند تعداد پخت نان آن‌ها معین می‌شود.

وی با بیان اینکه در شهرستان مشهد ۲۰۰  نانوایی، دستگاه نانینو را نصب کرده اند افزود: از طریق دستگاه نانینو، پخت نان از لحاظ کم فروشی، عرضه خارج از شبکه آرد و گران فروشی کاملا مشخص می‌شود، نانوا باید فقط سهمیه ۱۰ روز خود را پخت انجام دهد و چنانچه برای روز‌های دیگر ذخیره کنند این سهمیه می‌سوزد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی مشهد خطرنشان کرد:سهمیه تخصیصی به نانوایی‌های براساس تراکنش‌های آنان در سامانه نانینو انجام می‌شود و سهمیه آرد نانوایانی که در این بستر فعالیت نمی‌کنند، قطع می‌شود.

source

توسط