این سفره‌ماهی عقابی در یک دریای کیهانی حرکت می‌کند. این سحابی تاریک که به‌طور رسمی با نام SH2-63 و LBN 86 در فهرست قرار گرفته است، متشکل از گاز و غباری است که به‌شکل یک ماهی معمولی اقیانوس به‌نظر می‌رسد. سحابی غبارآلود میان‌ستاره‌ای SH2-63 به‌دلیل اینکه نور مرئی منتشرشده پشت خود را مسدود کرده و قرمز می‌کند، به‌رنگ قهوه‌ای روشن دیده می‌شود. سحابی‌های تاریک عمدتاً در نور فروسرخ می‌درخشند، البته نور مرئی ستاره‌های اطراف را نیز منعکس می‌کنند.

سحابی سفره ماهی عقابی

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل، کلیک کنید«+».

گردوغبار سحابی‌های تاریک معمولاً تکه‌هایی زیرمیلی‌متری از کربن، سیلیکون و اکسیژن است که اغلب با نیتروژن و مونوکسید کربن منجمد پوشانده شده‌اند. سحابی‌های تاریک به‌عنوان ابرهای مولکولی نیز شناخته می‌شوند زیرا حاوی مقادیر نسبتاً زیادی از هیدروژن مولکولی و مولکول‌های بزرگ‌تر هستند. این سحابی که پیش از این بی‌نام بود و در اینجا «سحابی سفره‌ماهی عقابی» (Eagle Ray Nebula) نامیده شده است، به‌طور معمول کاملاً کم‌نور است اما طی ۲۰ ساعت در آسمان تاریک شیلی به‌وضوح تصویربرداری شده است.

source

توسط