وی در ادامه با تاکید بر الزام دانشگاه بر اجرای دقیق دستورالعمل ابلاغی، خاطر نشان کرد: در ادامه انجام فرآیندهای جذب دکتر معلمان نتایج مصاحبه برای انجام فرآیندهای تکمیلی و تایید به هیات اجرایی جذب و هیات ممیزه ارسال می‌شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان، همچنین با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در فراخوان جذب دکتر معلمان، تصریح کرد: در فرایند جذب دکتر معلمان تعداد ۸۳۲۱ نفر شرکت داشتند که از این تعداد ۱۷۵۶ نفر واجد شرایط دستور العمل ابلاغیه دکتر معلمان بوده و به مصاحبه تخصصی دعوت شدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ غیاثی در ادامه به پذیرش و راهیابی به مرحله ارزیابی صلاحیت عمومی اشاره و خاطر نشان کرد: تاکنون صلاحیت عمومی تعداد زیادی انجام شده و پیش بینی می شود طی دو ماه اینده باقی افراد به مصاحبه دعوت و نتایج جهت تعیین و تکلیف نهایی به هیات اجرایی جذب دانشگاه و هیات ممیزه ارسال خواهد شد.

source

توسط